ATmega (1) ATtiny85 (1) AVR (1) AliExpress (3) Bastlení (1) Bootloader (1) CH340G (1) CHIP (1) CZ.NIC (2) Cena bastlířů (1) ESP32 (1) EduShield (3) Elektronika (1) I2C (1) ISP (2) Kniha (1) Nevážně (1) Ovladače (1) Raspberry (1) Soutěž (1) Součástky (1) TinyWireS (1) Tipy (1) USB (1) anketa (1) arduino (10) arm (1) atmel (3) attiny2313 (3) attiny817 (1) bigclown (2) codebender (1) emw3162 (1) esp8266 (4) gps (2) iot (2) kit (1) lora (1) lorawan (1) mqtt (3) oled (1) pcb (2) shield (1) sigfox (3) smarteverything (1) stm32 (1) thingspeak (1) video (1) wemos (2) wifi (2) Číslicová technika (8)

 ATmega (1)

Arduino s 31 piny

 ATtiny85 (1)

Digispark

 AVR (1)

Arduino s 31 piny

 AliExpress (3)

Co nutně potřebuju…
Nedělní Alinálož
Spousta hraček za pár kaček

 Bastlení (1)

Nedělní Alinálož

 Bootloader (1)

Arduino s 31 piny

 CH340G (1)

Ovladače pro CH340G

 CHIP (1)

Víkendový výběr

 CZ.NIC (2)

EduShield prakticky: termíny školení a další…
EduShield: učte se programovat jednočipy

 Cena bastlířů (1)

Cena bastlířů 2017

 ESP32 (1)

Víkendový výběr

 EduShield (3)

EduShield prakticky: termíny školení a další…
Nahrání firmware do EduShieldu (Aktualizováno 09/2020)
EduShield: učte se programovat jednočipy

 Elektronika (1)

Hradla, volty, jednočipy

 I2C (1)

Konzola pro I2C

 ISP (2)

Arduino s 31 piny
Nahrání firmware do EduShieldu (Aktualizováno 09/2020)

 Kniha (1)

Číslicová technika pro úplné programátory

 Nevážně (1)

Magazíny o IoT

 Ovladače (1)

Ovladače pro CH340G

 Raspberry (1)

Víkendový výběr

 Soutěž (1)

Cena bastlířů 2017

 Součástky (1)

Co nutně potřebuju…

 TinyWireS (1)

Nahrání firmware do EduShieldu (Aktualizováno 09/2020)

 Tipy (1)

Víkendový výběr

 USB (1)

Ovladače pro CH340G

 anketa (1)

Anketa: Jaké používáte platformy a jaké komunikační technologie?

 arduino (10)

Arduino s 31 piny
EduShield prakticky: termíny školení a další…
Konzola pro I2C
Digispark
Nahrání firmware do EduShieldu (Aktualizováno 09/2020)
EduShield: učte se programovat jednočipy
Levný kit se STM32F103C8 (plus Arduino)
ATtiny a Arduino
Výukový shield pro Arduino, díl druhý
Výukový shield pro Arduino, díl první

 arm (1)

Levný kit se STM32F103C8 (plus Arduino)

 atmel (3)

IoTTA ve videu
Digispark
Výukový shield pro Arduino, díl první

 attiny2313 (3)

Nahrání firmware do EduShieldu (Aktualizováno 09/2020)
ATtiny a Arduino
Výukový shield pro Arduino, díl první

 attiny817 (1)

IoTTA ve videu

 bigclown (2)

Displej pro MQTT
ESP8266 + MQTT

 codebender (1)

Codebender pro ESP

 emw3162 (1)

EMW3162: další levné wifi

 esp8266 (4)

Displej pro MQTT
Zpracovávám data z MQTT…
ESP8266 + MQTT
EMW3162: další levné wifi

 gps (2)

Komprese GPS
Hrátky se Sigfoxem

 iot (2)

Víkendový výběr
Zpracovávám data z MQTT…

 kit (1)

Digispark

 lora (1)

Liška kontra papoušek

 lorawan (1)

Liška kontra papoušek

 mqtt (3)

MQTT – co, jak, kde?
Zpracovávám data z MQTT…
ESP8266 + MQTT

 oled (1)

Displej pro MQTT

 pcb (2)

Výukový shield pro Arduino, díl druhý
Výukový shield pro Arduino, díl první

 shield (1)

Výukový shield pro Arduino, díl druhý

 sigfox (3)

IoTTA ve videu
Hrátky se Sigfoxem
Liška kontra papoušek

 smarteverything (1)

Hrátky se Sigfoxem

 stm32 (1)

Levný kit se STM32F103C8 (plus Arduino)

 thingspeak (1)

Zpracovávám data z MQTT…

 video (1)

IoTTA ve videu

 wemos (2)

Displej pro MQTT
ESP8266 + MQTT

 wifi (2)

ESP8266 + MQTT
EMW3162: další levné wifi

 Číslicová technika (8)

Hradla, volty, jednočipy
Základy číslicové techniky VII
Základy číslicové techniky VI
Základy číslicové techniky V
Základy číslicové techniky IV
Základy číslicové techniky III
Základy číslicové techniky II
Základy číslicové techniky I