Přináším výsledky ankety mezi čtenáři. Ptal jsem se na oblíbené platformy a komunikační technologie.

screenshot-docs-google-com-2016-10-31-15-05-14

U platforem bylo možné zadat nejrůznější kombinace. Nejčastější bylo Raspberry (29), Raspberry + Arduino + ESP (28), Arduino + Raspberry (17), Arduino + ESP (16). Z možnosti „jiné“ mě zaujaly „Cisco iox routers“, „WiPy a LoPy“, .mbed, .NET Micro, ZX Spectrum (!), Punch Through Bean, Toradex a eZ80 (všechny po jednom hlasu).

„Ostatní“ technologie představují GSM (4x), IQRF, NRF24L01 (po jednom hlasu) a možnosti jako „proudová smyčka“ či „CAN Bus“.

Ještě jsem si pro zajímavost spočítal kombinace WiFi plus něco: WiFi + ESP bylo 45x, WiFi + Raspberry (bez ESP) bylo zmíněno 29x. S Arduinem se nejčastěji vázalo WiFi, Ethernet a drátové technologie, s Raspberry pak (nepřekvapivě) WiFi a Ethernet.